Blog về viết lách, phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống tự do từ những năm 20 tuổi

1234
Sản xuất nội dung website/fanpageTư vấn, lên chiến lược xây dựng Thương hiệu cá nhânBiên kịch, xây dựng nội dung kênh TiktokSet-up blog cơ bản

Quy trình làm việc

Bước 1Bước 2Bước 3Bước 4Bước 5
Trao đổi trực tiếp (thông qua cuộc gọi 1:1) để hiểu nhu cầu của khách hàngLàm hợp đồng, thỏa thuận giữa hai bênLên kế hoạch nội dung, xây dựng lộ trình phù hợp cho khách hàngTriển khai thực hiện chi tiết công việc theo kế hoạch đã đề raNghiệm thu, báo cáo kết quả và nhận thanh toán

Liên hệ làm việc